Energiaa elämään – Onnistutaan yhdessä

Pro-Energy tarjoaa laadukkaita valmennus ja ohjaus –palveluita asiakkailleen. Valmentajat ovat omien alojensa huippuasiantuntijoita Suomessa – jo yli 10 vuoden ajan!

Fyysisen valmennuksen erityisalojamme ovat kehonpainoharjoittelu, akrobatia, voima- ja fysiikkavalmennus, kehonkoostumuksen muuttaminen, terveelliset elämäntavat, tavoitekeskeinen harjoittelu, kestävyyslajit ja kuntosaliharjoittelu.

Psyykkisen valmennuksen erityisosaamistamme ovat työhyvinvointi, vuorovaikutustaidot, ajattelu- ja tunnetaidot, positiivinen pedagogiikka ja positiivinen psykologia sekä enneagrammipersoonallisuusteoria. Tarjoamme myös Life Coach -palveluja, joka on ihmisen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti edistävää valmennusta.

Valmennuksessamme asiakas asettaa merkitykselliset ja iloa tuottavat tavoitteet. Valmennus on nopeasti tuloksia tuottavaa ja eteenpäin vievää yhteistoimintaa. Valmennus on ratkaisukeskeistä ja erittäin käytännönläheistä.